QUEEN Ferment
MIRCOBIOME ENRICHMENT

Garantie

Wij garanderen dat de geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en vrij zijn van gebreken. De hierboven genoemde garantie geldt gedurende de houdbaarheids datum op de geleverde producten. De factuur dient als garantiebewijs. Er kan bij ons geen directe aanspraak worden gemaakt op garantie als gevolg van normale slijtage, beschadiging, opzet en/of nalatigheid.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Queen Ferment uit hoofde van een ondeugdelijke levering is in alle gevallen beperkt tot het vervangen of herstellen van het artikel of tot het terugbetalen van ten hoogste het aankoopbedrag. Queen Ferment aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele claim inzake gevolgschade in welke vorm dan ook. Queen Ferment is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden begane opzet, schuld, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik.

Klachten

Wij nemen jouw klacht serieus. Ben je niet tevreden over een door ons geleverd product of onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op via hello@queenferment.nl. Wij nemen jouw klacht direct in behandeling en nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.